Nové akreditované kurzy - sme jediný na Slovensku!

Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách                                             

Tímová práca v sociálnych službách                                                                          

Základy komunikácie v sociálnej práci

Starostlivosť o umierajúceho klienta v zariadeniach sociálnych služieb

Nové školenie  -  Manažment individuálneho plánovania                        

TATRA AKADÉMIA

Názov kurzu:

Permanentný make up


Čas konania kurzu:

Cena: 399 EUR

Počet hodín: 71 hodín

Rekvalifikačný kurz je určený
Kurz je určený záujemcom nad 18 rokov, ktorí sa chcú uplatniť ako zamestnanci v alebo ako SZČO v obore „Permanentný Make up“.


Profil absolventa

Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon permanentného make-upu: tetovanie obočia, očných liniek a kontúr pier. Absolventi si osvoja poznatky o hygienických a zdravotne bezpečnostných zásadách dôležitých pri aplikácii vpravovania tetovacích pigmentov do pokožky, voliť farebné odtiene pigmentov. Rekvalifikácia slúži aj pre získanie živnostenského listu.

 

Obsah rekvalifikačného kurzu

Odbornej témy:

Stavba a fyziológie kože

Hygiena

Bezpečnosť pri aplikácií a príprava zákazníka

Technologické postupy a techniky

Prípravky používané v permanentnom make upe

Typológia tváre

Indikácie a kontraindikácie pri permanentnom make up

Metódy

Metódami vyučovania sú prednáška, výklad s ukážkou, praktický výcvik. Teoretická časť je  viazaná vo väčšine priamo na praktickú činnosť.

Záver rekvalifikačného kurzu
Účastníci kurzu vykonajú záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z troch častí: Záverečná písomná práca, ústna skúška a praktickej časti skúšky.

 

Spolupráca

Easy to startBuďte spoluautormi obsahu školení. Stačí napísať témy alebo otázky.  Určite ich zaradíme do našich školení alebo pripravíme školenia na vami zadanú tému.

Bezplatná prezentácia vašej soc.služby

Docs / SupportNa našej stránke máte možnosť bezplatne prezentovať vaše zariadenie alebo len umiestniť odkaz na vás.

Napíšte nám ....

Napíšte nám čo sa vám na našich kurzoch páčilo alebo nepáčilo. Za každú pripomienku vám vopred ďakujeme.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates