TATRA AKADÉMIA

 

Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách

/Kľúčový pracovník podľa §9/

                      Akreditácia  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akcia 2 + 1 zadarmo

                                                            Presunuté na 24.4.

Dátum:  24.4.2024

Miesto: Prievidza

Pre koho je školenie určené.

Odborní zamestnanci , podľa §9, ktorí participujú na tvorbe a vypracovaní individuálneho rozvojového plánu.

/sociálny pracovník,opatrovateľ, ošetrovateľ, pracovný terapeut, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pedagogický pracovník  pracujúci v sociálnych službách, zdravotnícky personál, vychovávateľ, asistent liečebnej výživy, fyzioterapeut a iní, ktorí prichádzajú do styku s klientom, ktorému je poskytovaná sociálna služba/

Obsah kurzu

Kto môže byť kľúčový pracovník v sociálnych službách

 - pracovné zaradenie

-  osobnostné vlastnosti,zručnosti a vedomosti potrebné pre kľúčového pracovníka a jeho osobný rozvoj

Postavenie a úloha kľúčového pracovníka vo vzťahu k užívateľovi sociálnych služieb

 -  kľúčový pracovník ako dôverník klienta

-  kľúčový pracovník ako obhajca, obhajujúc záujmy klienta

-  kľúčový pracovník ako koordinátor služieb pre konkrétneho klienta

-  kľúčový pracovník ako podporovateľ klienta

Práva, povinnosti, kompetencie kľúčového  pracovníka

-   právne minimum pre kľúčových pracovníkov

Základy komunikácia kľúčového pracovníka s užívateľmi sociálnych služieb

 -  Etika a diskrétnosť v komunikácii kľúčového pracovníka, vplyv emócií na pracovníka v   sociálnych službách

-  Požadované základné komunikačné zručnosti

-  Pozitívne formulácie v komunikácií

- Schopnosť pracovať v tíme, výmena skúseností

Kľúčový pracovník, individuálne plánovanie a tvorba individuálnych rozvojových plánov

-   úloha kľúčového pracovníka v individuálnom plánovaní

-   úloha kľúčového pracovníka pri tvorbe individuálnych rozvojových plánov

 

CENA: 80 EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  kurz a malé občerstvenie - cofeebreak počas  školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:24042024

Miesto konania:ul.Snežienková 74, Prievidza
Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com