TATRA  AKADÉMIA

 

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Akreditácia  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Cieľ, obsah a cieľová skupina

Cieľom je poskytnúť odbornú prípravu pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom. Absolvent získa informácie o telesnom a netelesnom obmedzovaní klienta počas poskytovania sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy/ § 10 Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby/.

Účastník kurzu   sa naučí rozoznávať rozdiel medzi agresivitou, agresiou a problémovým správaním. Zoznámi sa zo základmi problematiky práce s agresívnym správaním klienta. Získa teoretické vedomosti ako takémuto agresívnemu správaniu predchádzať. Prakticky sa naučí používať špeciálne úchopy, šetrné hmaty a chvaty v zmysle platnej legislatívy.

Teoretická časť

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri

   ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti,

   aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa

   sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt,

   použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických   osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania - predchádzanie takéhoto správania/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

Praktická časť /nácvik/ - špeciálne úchopy:

Špeciálne úchopy - zásady a pravidlá ich použitia

Bezpečný kontakt a pristúpenie ku klientovi

         - práca s klientom, ktorý sedí

           -práca s klientom, ktorý stojí alebo ide

           -práca s klientom, ktorý leží na bruchu

           -práca s klientom, ktorý leží na chrbte

Nebezpečné situácie

         -škrtenie spredu z natiahnutými rukami

         -škrtenie pri stene - natiahnuté ruky

         -škrtenie spredu lakťom

         -škrtenie zozadu hákom

         -škrtenie keď klient leží na chrbte

         -škrtenie v ľahu, v kľaku

         -držanie za vlasy

Iné nebezpečné situácie

        Útok spredu päsťou - Uhryznutie -  Kopnutie

Situácia vzájomného napadnutia klientov

        Klient sa chystá napadnúť druhého

       Klienti sú už v kontakte

Základné prvky metodiky - pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie, vzniku krízových situácií, postupy a pravidlá používania   prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, špeciálne úchopy

Rozsah kurzu: 3 dni

Cena:169 EUR

Upozornrnie: TATRA  AKADÉMIA je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com