TATRA  AKADÉMIA

 

Čo sú špeciálne úchopy používané v sociálnych službách?


Je mylná predstava, že špeciálne úchopy používané v sociálnych službách sú klasické prvky sebaobrany, ktoré sa používajú v situáciách pri napadnutí útočníkom. Základný rozdiel je v cieli, čo chceme  dosiahnuť pri použití špeciálnych úchopov a vyriešení krízovej situácie. Z toho potom vyplývajú  prostriedky a spôsoby ich použitia.

V bežnej situácii napadnutie, či agresiu riešime takto.
Útočníkovi sa snažíme spôsobiť bolesť a utiecť do bezpečia.

V sociálnych službách je presne opačný prístup a to nespôsobiť bolesť, zostať človeku na blízku, ukľudniť ho, podať mu adekvátnu pomoc a zabezpečiť, aby sa táto situácia neopakovala. Ubezpečiť klienta, že všetko čo robíme, je s cieľom mu pomôcť.

Zabezpečiť okolie a bezpečie ostatných klientov, prípadne personálnu, ak to situácia vyžaduje. Odstrániť prípadné vplyvy, ktoré spôsobili krízovú situáciu, agresivitu za stálej komunikácia s klientom.

Na základe cieľov môžeme špeciálne úchopy používané v sociálnych službách  opísať ako úchopy

-šetrné k človeku

-neútočné

-nespôsobujúce bolesť, ublíženie na zdraví či zranenia

-prispôsobené individuálnym prejavom, situácií, fyzickému, zdravotnému a psychickému stavu človeka
ktoré použije personál len vtedy, keď je to nevyhnutné na nevyhnutný čas, má to nacvičené a vie, že k takejto    situácii môže prísť a pozná postupy ako jej predchádzať a dokáže ju profesionálne zvládnuť

-použitie telesných obmedzení - špeciálnych úchopov je písomne zaznamenané, analyzované a na základe týchto skutočností je vypracovaný rizikový plán, ktorý slúži aj ako prevencia pred možným opakovaním krízovej situácie

Ako sami vidíte, rozdiel je zásadný a  treba zabrániť, aby sa v sociálnych službách používali telesne obmedzenia spôsobujúce bolesť a kde nebude človek u ktorého musíme použiť telesne obmedzenia  chápaný ako útočník, násilník ale človek, ktorý potrebuje našu pomoc. A tá ma byť šetrná, odborná a individuálna k povahe, stavu klienta a situácii.

V súčasnosti sme svedkami,že špeciálne úchopy sa snažia prezentovať ako spomínanú sebaobranu a prezentuje sa to ako vhodná činnosť používaná v sociálnych službách. Precvičujú to lektori z radov inštruktorov sebaobrany, policajtov či karatistov. Nechcem týmto zhodiť ich odbornosť, ale mám za to, že sebaobrana a špeciálne úchopy v sociálnych službách sú dve odlišné veci aj keď dochádza v oboch prípadoch ku kontaktu človeka s človekom pri riešení krízovej situácie. Takáto sebaobrana nepatrí do sociálnych služieb. Nepatrí to aj z toho dôvodu, že špeciálne úchopy sú súčasťou telesných a netelesných obmedzení v zmysle zákona o sociálnych službách, ktoré predpokladám lektori, ktorí precvičujú nemajú zvládnuté a s veľkou pravdepodobnosťou ani neprišli do kontaktu v krízovej situácii s človekom odkázaným na sociálnu službu.

Všeobecne telesne obmedzenia sú krajným spôsobom. Najlepšie by bolo, keby k nim neprichádzalo, ale ak k takejto situácií príde, musíme ju zvládnuť profesionálne, čiže musíme v prvom rade pochopiť čo sú špeciálne úchopy a mať ich dôkladne nacvičené, aby sme ich mohli v danej situácii správne použiť.

Niko Ivan

Copyright © TATRA  AKADÉMIA


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com