TATRA  AKADÉMIA

 

Úvod do sexuality v sociálnych službách

Akreditovaný kurz MPSVR SR

  

 Rozsah: 8 hodín

Dátum: 15.6.2021

Miesto: Prievidza


Cieľová skupina: Odporúčané pre všetkých zamestnancov sociálnych služieb. Cieľom tejto časti vzdelávacie programu je udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb.
 Získané vedomosti a zručnosti: Základná znalosť z oblasti sexuality a intimity prijímateľov sociálnych služieb.

Obsah:

1. Úvod

2.Čo je sexualita.

3.Špecifiká sexuality v sociálnych službách

  • ľudia mimo domov
  • ľudia v závislom postavení
  • prostredie/ zariadenia soc. služieb, špecializované zariadenia.../
  • ľudia s rôznymi prejavmi ochorení a ľudia s hendikepom

4. Prejavy sexuality

5. Prejavy nenaplnenej sexuality

6. Predchádzanie neprimeraným prejavom nenaplnenej sexuality

7. Práca, správanie, postoje a pravidlá pracovníkov k prejavom sexuality klientov

8. Práca s rodinou

9. Dôležitosť tímovej spolupráce v oblasti sexuality v sociálnych službách

10. Sexualita v individuálnom plánovaní

11. Vedenie rozhovoru pracovníka s klientom ohľadom intimity a sexuality

12. Os sexuality. Kde sa na osi nachádzam ja? Ako to mám so svojou sexualitou?

13. Sexuálny protokol

14. Sexuálna asistencia

15. Praktické cvičenia - vedenie rozhovoru, mapovanie potrieb, ...

16. Dobrá prax

Cena:80EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  školenie a malé občerstvenie počas  školenia.

 

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:iban: SK0683300000002600772521 Vs.15062021

Miesto konania:ul Snežienková 74, Prievidza Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan  tel:0944120468, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk. Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:iban: SK0683300000002600772521

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com