TATRA  AKADÉMIA

 Individuálny   plán

Akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR

Pre koho je kurz určený

Odborní zamestnanci , podľa §9, ktorí participujú na tvorbe a vypracovaní individuálneho rozvojového plánu.

/opatrovateľ, ošetrovateľ, pracovný terapeut, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pedagogický pracovník  pracujúci v sociálnych službách, zdravotnícky personál, sociálny pracovník, vychovávateľ, asistent liečebnej výživy, fyzioterapeut a iní, ktorí prichádzajú do styku s klientom, ktorému je poskytovaná sociálna služba/

Obsah:

Úvod

IP v systéme poskytovania sociálnych služieb

Ľudské potreby klienta a  techniky ich určovania -  základ pre individuálne  plánovanie

Ciele individuálneho plánovania

Tvorba IP

Kľúčový pracovník

IP podľa druhu poskytovania sociálnej služby

Metodika pre prácu s individuálnym plánom 

Praktická činnosť – tvorba IP

 

Rozsah : dvojdňové školenie

Cena : 2 400 EUR

Maximálny počet účastníkov 25

 

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

 Copyright © TATRA  AKADÉMIA


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com