TATRA  AKADÉMIA

 Tímová spolupráca v sociálnych službách

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľová skupina

Sociálny  pracovníci , odborný zamestnanci, riaditelia a iní pracovníci pracujúci v sociálnych službách.

Obsahová náplň:

Seminár je zameraný na tímovú spoluprácu v sociálnych službách.  Účastníci sa oboznámia so základnými prvkami tímovej práce. Budú vedieť definovať rozdiely medzi skupinovou a tímovou prácou. Na tvorbe individuálnych plánov a na úlohe a postavení kľúčového pracovníka si objasnia tímovú prácu v sociálnych službách a jej rozdiely v iných sférach činnosti.

Prakticky si vyskúšajú tímovú prácu priamo na seminári medzi sebou.

 Témy:

Tímová spolupráca

Skupina ,tím

Špecifika tímovej prace v sociálnych službách

Individuálne plánovanie s klientom  a tímová práca

Kľúčový pracovník

Zostavovanie tímu pre aktivizáciu skupiny seniorov

Reflexia praktikovania tímovej spolupráce v sociálnych službách


Rozsah: jednodňové školenie

Cena: 1 200 EUR

Maximálny počet účastníkov 25

 

Upozornrnie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com