TATRA  AKADÉMIA

Šetrná sebaobrana a špeciálne úchopy v zdravotníctve

Modulové vzdelávanie

  Modul 1.

Úroveň zvládnutia používania telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

 Úroveň 1.

Základné pravidlá a techniky telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

Rozsah: 8 vyučovacích hodín -1 deň

Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť z oblasti používania telesných a netelesný obmedzení. Praktická znalosť činnosti v únikových technikách, odvrátenia napadnutia a v základoch práce s klientom v krízových situáciách.

Ukončenie: bez skúšky

Vydanie osvedčenia

/výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

Obsah:

Teoretická časť

- Legislatíva v oblasti pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti pacienta

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt,  použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie pacienta alebo iných fyzických   osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania - predchádzanie takémuto správaniu/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s pacientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného   obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

Špeciálne úchopy - zásady a pravidlá ich použitia

Praktická časť /nácvik/

Praktický nácvik – sebaobranné – únikové techniky

Ťahanie za vlasy

Ťahanie za odev

Škrtenie

Ťahanie za ruky

Útok päsťou

Kopnutie

Útok predmetom

Uhryznutie

Odvrátenie vzájomného napadnutia

Praktická ukážka práce s klientom, ktorý sedí, videoukážky priebehu zásahu v iných pozíciach

Úroveň 2.

 Špeciálne úchopy I.

 Rozsah: 16 vyučovacích hodín - 2 dni

Cieľová skupina:

Odporúčané pre zamestnancov v zariadeniach , kde dochádza k častejším situáciám nutnosti použitia špeciálnych úchopov.Odporúčame účasť minimálne dvoch ľudí z jedného zariadenia.

Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcej časti

Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť a zručnosť používania špeciálnych úchopov vo dvojici v trojici a práca s klientom v rôznych polohách

Zakončenie: skúškou

Vydanie osvedčenia: /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

 Obsah:

Praktický nácvik – špeciálne úchopy – zásah vo dvojici až v trojici pracovníkov

-     Práca s klientom ktorý sedí

-     Práca s klientom ktorý stojí alebo ide

-     Prechod (pád) s klientom na brucho

-     Prechod (pád) s klientom na chrbát

Úroveň 3.

Špeciálne úchopy II.

Rozsah: 24 vyučovacích hodín - 3 dni

 Cieľová skupina:

Odporúčané pre zamestnancov v zariadeniach, kde dochádza k pravidelnému agresívnemu správaniu klientov a kde si situácia vyžaduje zásah viacerých zamestnancov.

Odporúčame účasť minimálne 3 zamestnancov z jedného zariadenia.

 Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcich dvoch častí

 Získané vedomosti a zručnosti:

Kompletná znalosť špeciálnych úchopov a zručnosť ich používania.

Zakončenie : skúška

Vydanie osvedčenia: /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi/

 Obsah:

 Praktický nácvik – špeciálne úchopy – zásah vo dvojici až v šestici pracovníkov

-     Opakovanie špeciálnych úchopov z predchádzajúcich častí

-     Práca s klientom, ktorý leží na bruchu

-     Práca s klientom, ktorý leží na chrbte

-     Prevrátenie klienta z chrbta na brucho a bezpečný odchod

-     Precvičovanie vo všetkých polohách

Modul 2.

Lektor telesných, netelesných obmedzení a špeciálnych úchopov

Rozsah: 24 vyučovacích hodín - 3 dni

Podmienka účasti -absolvovanie predchádzajúcich troch častí

Cieľová skupina:

Kurz pre lektorov v zariadeniach sociálnych služieb

Získané vedomosti a zručnosti:

Kompletná znalosť špeciálnych úchopov a ich používania, metodické vedenie a lektorské zručnosti. Možnosť viesť nácviky špeciálnych úchopov a únikových techník zamestnancov v zariadení.

Ukončenie: skúška

Vydanie osvedčenia - oprávnenie lektorovať v zariadení absolventov modulov I,II,III

Vydanie osvedčenia /výpis všetkých úkonov, ktoré účastník absolvoval a ktoré je schopný použiť v praxi ako lektor v zaradeniach/

Platnosť osvedčenia 2 roky

Obsah:

-    Praktický nácvik - opakovanie všetkých špeciálnych úchopov

-    Praktický nácvik - únikové techniky

-   Teoretické základy telesných a netelesných obmedzení a ich zavádzanie v zariadení sociálnych služieb

-    Tvorba vnútorných smerníc

-    Metodické vedenie nácvikov špeciálnych úchopov

-    Zaznamenávanie a metodika vyhodnocovania nácviku a precvičovania špeciálnych úchopov u jednotlivých účastníkov

-     Lektorské znalosti precvičovania špeciálnych úchopov

Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.Copyright © TATRA  AKADÉMIA

Cenník

 Uvádzaný počet účastníkov je maximálny počet na daný kurz!

1. Úroveň

   1 deň

   Otvorený kurz ----------------25 účastníkov     cena:        80 eur /osoba                    

   V zariadení   ------------------25 účastníkov     cena:       1 200 eur   

2. Úroveň

     2 dni

   Otvorený kurz -------------- 15 účastníkov       cena: 160 eur/ osoba                 

   V zariadení     -------------- 15 účastníkov        cena: 2 400 eur    

3.Úroveň

     3 dni

   Otvorený kurz --------------  15 účastníkov       cena:   240 eur/ osoba                   

   V zariadení     --------------  15 účastníkov       cena: 3 600 eur    

Lektor

   3 dni

Otvorený kurz --------------- 15 účastníkov         cena: 240 eur/ osoba              

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com