TATRA  AKADÉMIA

 Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby - Prevádzkové podmienky

 

 

Cieľom kurzu je aktívna práca na  tretej časti  podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zameranej na   - Prevádzkové podmienky.

Absolventi získajú prehľad v  časti Prevádzkové podmienky .

ako

- spracovávať  a poskytovať informácií o poskytovanej sociálnej službe

- hodnotiť vypracovanie výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu

-pracovať s darmi

Absolventi získajú základné informácie, ako túto časť podmienok kvality písomne spracovať a  ako  ďalej s ňou pracovať.

Obsah:

1. Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

2. Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audio alebo video záznam, internetová stránka)

3. Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu

4. Určenie pravidiel prijímania darov

5. Príklady dobrej praxe

Rozsah kurzu: jednodňový

Cena:80EUR

 Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com