TATRA  AKADÉMIA

 

 Starostlivosť o umierajúceho klienta v zariadeniach sociálnych služieb

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Pre koho je kurz určený.

Cieľová skupina: pracovníci v priamom kontakte s klientom v ZPS a DSS.

Cieľom je poskytnúť také informácie, ktoré prispejú k profesionálnemu prístupu všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s klientmi v terminálnom štádiu. Absolventi vzdelávacieho programu budú ovládať základné pravidlá komunikácie s umierajúcim klientom, psychologické, etické, duchovné a sociálne aspekty starostlivosti o umierajúceho klienta. Získajú vedomosti o paliatívnej starostlivosti a budú vedieť získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi.

Zameranie na poskytovanie starostlivosti umierajúcim klientom špeciálne v zariadeniach pre seniorov a domovoch sociálnych služieb. Upozorňujeme, že daný kurz nie je o poskytovaní hospicovej starostlivosti.

Obsah kurzu

  • Paliatívna starostlivosť
  • Sociálna práca a paliatívna starostlivosť
  • Aspekty starostlivosti o umierajúceho klienta a jeho potreby / sociálne, psychologické, etické, duchovné, spirituálne, doprevádzanie../
  • Postavenie a úlohy pracovníkov pri starostlivosti o umierajúceho klienta
  • Komunikácia s umierajúcim klientom

Rozsah kurzu: jednodňový kurz

 

 Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com