TATRA  AKADÉMIA

§ 10
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby
pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti
prijímateľa sociálnej služby

/Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách/

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 V celom programe dopodrobna rozoberáme §10. Čo v konečnom dôsledku ocenia pracovníci, ktorí neprichádzajú často do osobného kontaktu s klientom v situáciach ohrozenia zdravia či života ale sa venujú napríklad príprave metodík či manažovaniu kvality a nepotrebujú vedieť únikové techniky a špeciálne úchopy ale potrebujú vedieť ako vo svojom zariadení realizovať §10.

Cieľová skupina:  MANŽÉRI KVALITY, METODICI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA...

 Vzdelávacia aktivita nie je o praktickom precvičovaní špeciálnych úchopov!

 Obsah:

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti, aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená  na bezpečný pobyt, použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravie    prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania  predchádzanie  takéhoto správania/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného  obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

- Základné prvky metodiky - pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie, vzniku krízových situácií, postupy a pravidlá používania   prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia

Rozsah: jednodňové školenie

Celkový rozsah :jednodňové školenie

Cena: 1 200 EUR

Maximálny počet účastníkov 26.

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

 Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com